Notre société est-elle accessible ?

16 février 2021

Toegankelijkheid is een basisrecht. Elke situatie moet dus voor iedereen in onze samenleving toegankelijk zijn. Toch is dit voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend en zijn er nog veel situaties waarin dit onvoldoende bereikt wordt.

WAT IS TOEGANKELIJKHEID?

Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk en zou integraal moeten zijn, dus niet alleen voor mensen met een beperking. Integrale toegankelijkheid omvat drie elementen.

  1. Het eerste element is bruikbaarheid, dit slaat op de mate waarin iemand de situatie ten volle kan benutten zoals zou moeten.
  2. het tweede element is bereikbaarheid, wat natuurlijk gaat over de mate waarin iets vlot bereikbaar is.
  3. En het derde element is begrijpbaarheid, dit is de mate waarin een persoon de situatie begrijpt en die ook zelf begrepen wordt.

Het doel van integrale toegankelijkheid is dat er niets speciaal voor iemand moet afgestemd worden, zeker niet voor iemand met een beperking. Bij integrale toegankelijkheid leunt een situatie zich perfect aan voor iedereen.

INITIATIEVEN VOOR MEER TOEGANKELIJKHEID

Er wordt weleens gedacht dat onze maatschappij vandaag al voldoende toegankelijk is, maar dit is zeker nog niet helemaal het geval. Ontoegankelijkheid zit soms in kleine dingen. Zo vertelde Roger, gebruiker van krukken, dat hij thuis perfect zonder krukken kan lopen met behulp van zijn beenprothese. Alleen lukt dit buiten niet omdat de voetpaden en treden er zo onvoorspelbaar bijliggen.

Gelukkig worden er wel meer en meer initiatieven op poten gezet voor meer toegankelijkheid, zoals door vzw Tolbo. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft nu 3 symbolen die voor elke halte de toegankelijkheid aangeven. De symbolen geven aan of een halte toegankelijk is voor iemand met een mobiele beperking, iemand met een mobiele beperking mits begeleiding of voor iemand met een visuele beperking.

Een ander initiatief is het Universal Design. Dit is een visie op het ontwerpen van ruimtes en gebouwen met een geïntegreerde aanpak. Zo moet een ruimte niet aangepast worden aan een individu, maar zou het zo ontworpen moeten zijn dat het toegankelijk is voor iedereen. Dit design sluit volledig aan bij het concept van integrale toegankelijkheid.

TOEGANKELIJKHEID IN CORONATIJDEN

In tijden van corona is het zeker niet makkelijk om integrale toegankelijkheid toe te passen. Maatregelen worden aangekondigd, maar deze zijn niet altijd duidelijk voor mensen met een beperking. Zo is het voor doven en slechthorenden erg moeilijk om mensen te begrijpen door de mondmaskers of kunnen mensen in een rolstoel niet verplicht een winkelkar nemen. Een heldere en persoonlijke communicatie is in deze tijden dus zeker troef!

Sources : Source 1

Partager cet article :
Facebook
Twitter
WhatsApp

En savoir plus :

My Add On a remporté l'or dans la catégorie consommateurs avec myBlanket, une couverture de pluie tendance pour protéger les jambes des personnes en fauteuil roulant.
🚴 Vous faites souvent du vélo ? Alors vous connaissez sans doute ce phénomène : les doigts qui picotent !