Contact us

Contact us

Er kan iets beter aan mijn rolstoel/kruk/hulpmiddel!

Een probleem? Wij lossen het graag voor je op. Elke keer we aan nieuwe producten beginnen, bekijken we eerst de ingestuurde ideeën. Stuur jouw probleem door en wie weet lossen wij het wel op!

Meld jouw probleem!

Ik wil nieuwe producten testen!

My Add On ontwerpt regelmatig nieuwe producten. Die hebben testers nodig. Schrijf je in en wie weet test jij gratis onze producten uit. Het enige dat we in return vragen is eerlijke feedback over ons product!

Schrijf je in!

FAQ

add Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens
My Add On BVBA
Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst
[email protected]
+32479/744324
BE0676.537.782

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van My Add On, een BVBA met maatschappelijke zetel te Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, BTW BE0676.537.782, RPR GENT AFDELING DENDERMONDE, (hierna genoemd ‘My Add On’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van My Add On moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door My Add On aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Add On niet. My Add On is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. My Add On is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door My Add On. My Add On kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘Winkels’ gaan en kiest daar voor de optie ‘Online bestellen’. De klant kan daar het gewenste product kiezen, de kleur ervan en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ en ‘Extra informatie’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden.
Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post via Sendcloud. Een verzending binnen België is gratis voor de klant. Voor een verzending naar andere landen betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Shipping’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact, iDeal of direct bank transfer. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij My Add On de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €,00 2 bedraagt. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van My Add On gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop ‘downloaden’ te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.
My Add On is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt My Add On hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop ‘processing ‘ te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Levering in België is gratis. Voor levering buiten België wordt een extra kost aangerekend aan de klant. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in België door B-post.
Voor leveringen in de rest van de Europese Unie dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendingskost per gewicht per land bepaald door Sendcloud (met B-post).
Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk.
Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door My Add On bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van My Add On. My Add On doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan My Add On.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door My Add On was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van My Add On. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van My Add On te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij My Add On. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant My Add On BVBA, Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, [email protected], +32479744324 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan gevonden worden op de link ‘herroepingsrecht’ onderaan de website. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan My Add On heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan My Add On BVBA, Nelson 3 Mandelaplein 2A, 8500 Kortrijk (adres kantoor). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen vanuit België.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt My Add On zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal My Add On BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat My Add On BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan My Add On BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door My Add On BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
My Add On BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de My Add On klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan My Add On.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant My Add On zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van My Add On is bereikbaar op het telefoonnummer +32479/74 43 24, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende kantooradres: Nelson Mandelaplein 2A, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover My Add On beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt My Add On zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11: Privacy
My Add On respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan My Add On, Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot My Add On, Nelson Mandelaplein 2A, 8500 Kortrijk (kantooradres), [email protected]
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. My Add On houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door My Add On om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van My Add On. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. .
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING DENDERMONDE bevoegd.

add Bestelling

Hoeveel kost de MySleeve?
Een set MySleeves kost €35,00 (incl.BTW)*
(*Voor zending naar het buitenland kunnen er verzendingskosten bij komen. Zendingen naar België zijn gratis).

In welke kleuren is de MySleeve verkrijgbaar?
De MySleeve is verkrijgbaar in Vrolijk Geel, Gedurfd Roze, Subtiel Zwart en Hip Turquoise.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?
Wens je een ander kleur of aantal? Gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen, telefonisch of via mail. Als je pakketje nog bij ons ligt, kunnen we de wijziging nog doorvoeren. Eens bij de transportfirma, kan je je bestelling niet meer wijzigen.

Kan ik mijn bestelling annuleren?
Heb je voor een overschrijving gekozen en nog niet betaald, is dit geen probleem. Is je bestelling echter al betaald, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, telefonisch of via mail.

Wat kan ik doen als ik een product per ongeluk meerdere keren besteld heb?
Gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, telefonisch of via mail op onze website.

Zijn alle prijzen inclusief of exclusief btw?
Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.

Kan ik alles terugvinden op de webshop of zijn er nog meer producten verkrijgbaar?
Voorlopig verkopen we enkel de MySleeve. Binnenkort komen er ook producten voor rolstoelen en rollators bij. Deze producten kan je dan terugvinden via de pagina “Producten” op onze website.

In welke fysieke winkels kan ik de producten kopen?
Al onze fysieke winkels vind je op de pagina “Winkels”. Bovenaan staat de mogelijkheid om te bestellen via onze webshop, en daaronder kan je de winkels in je buurt vinden door je stad in te geven.

add Retourneren en service

Wat moet ik doen als mijn product beschadigd is?
Als je product beschadigd is, kan je een mailtje sturen naar [email protected] en dan zoeken wij een gepaste oplossing. Als je een foto van je beschadigd product in bijlage steekt, kunnen we je nog sneller verder helpen.

Kan ik mijn bestelling retourneren?
Producten die aanmerking komen om geretourneerd te worden:
Wij bieden 14 dagen retourrecht aan op alle producten. Dat wil zeggen dat je binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de aankoop je je kan bedenken.
Wij accepteren enkel retours van aangekochte goederen die ongebruikt zijn en geen slijtage vertonen. Hoe er rekening mee dat de klant verantwoordelijk is voor de kost van het retourneren. Geretourneerde items blijven de verantwoordelijkheid van de klant tot de ontvangst door My Add On. Wij zullen het volledige bedrag van het product/de producten overmaken binnen de 14 werkdagen na ontvangst.
Als je een product wenst te retourneren kan je ons contacteren op [email protected] met het herroepingsformulier. Retours zonder voorafgaande communicatie worden niet aanvaard.

Hoe kan ik me afmelden voor de nieuwsbrief?
Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kan uitschrijven. Lukt dit niet, gelieve dan een mailtje te sturen naar [email protected]

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
Je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of het verwerken van de bestelling. Je gegevens worden niet doorgegeven/doorverkocht aan andere organisaties.

add Betalen

Welke betaalmogelijkheden zijn er?
Je kan kiezen voor bankoverschrijving, kredietkaart (Mastercard, American Express, Visa), bancontact, iDeal.
Let op: wanneer je kiest voor de overschrijving, wordt je product pas verzonden als we je betaling ontvangen.

Hoeveel verzendkosten betaal ik?
Voor leveringen in België is verzending gratis.
Voor leveringen in Europa worden de prijzen vermeld.

add Verzending en levering

Wat is de levertijd?
Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen.

Hoeveel verzendkosten betaal ik?
Voor leveringen in België is verzending gratis.
Voor leveringen in Europa worden de prijzen vermeld in het winkelmandje, na het invullen van je adres (en dus ook landzone).

Hoe weet ik of mijn bestelling verzonden is?
Je ontvangt een bevestigingsmail op het e-mailadres dat je hebt ingevuld. Niks ontvangen? Controleer zeker je spamfolder.

Kan ik mijn bestelling volgen?
Voorlopig nog niet, maar we kijken het na hoe we dit kunnen doen zonder extra kosten te moeten aanrekenen.

Wat moet ik doen als mijn bestelling niet aankomt?
Het kan dat er een lichte vertraging is op de levertermijn dus maak je zeker niet te snel zorgen. Duurt het nu wel écht lang eer het aankomt, dan mag je steeds een mailtje sturen [email protected] zodat we dit voor jou kunnen bekijken.

Ik heb een verkeerd adres voor de levering opgegeven.
Gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, telefonisch of via de chat op onze website.

Worden producten buiten Europa geleverd?
Voorlopig nog niet.

add Producten

Welke producten hebben jullie voor krukken?
De MySleeve.
Welke producten hebben jullie voor rolstoelen?
Momenteel keihard aan het werken aan rolstoel-add-ons!
Welke producten hebben jullie voor rollators?
Momenteel keihard aan het werken aan een rollator-add-on!
Past de MySleeve op elke soort kruk?
De MySleeve past op zo goed als alle standaard modellen van krukken (blijkt op uitgebreide testen). Wel kunnen we een geschikte werking enkel garanderen op 3 specifieke kruktypes waarop de keuringtesten werden uitgevoerd: Invacare Advantik* P2804, Herdegen Evolution, Thuasne Homecare Elbow Crutch Comfort.

Hoe kan ik de MySleeve monteren?
De instructies voor het monteren van de MySleeve vind je terug in de handleiding of in de montagevideo. Deze video vind je terug via onderstaande link:
www.myaddon.be/nl/MySleeve/montage.
Voor hulp bij het monteren van de MySleeve kan je ook terecht bij jouw verkooppunt.

Wie kan mij helpen om de MySleeve te monteren?
Voor het monteren van de MySleeve kan je terecht bij een verkooppunt in jouw buurt.

Hoe kan ik de MySleeve demonteren?
De instructies voor het demonteren van de MySleeve vind je terug in de demontagevideo. Deze video vind je terug via onderstaande link:
www.vimeo.com/myaddon.

Mijn MySleeve is gescheurd.
Geen probleem, als je de scheur zelf niet opentrekt, zal ze normaal niet verder scheuren. Je kan ze gebruiken zolang de MySleeve niet begint te schuiven of verder te scheuren. Indien dat wel het geval is, raden we aan de MySleeves te vervangen door een nieuw paar.

Mijn MySleeves hangen vol met stof
Geen probleem, blaas er eens kort en krachtig op en het stof is zo weg!

Hoe onderhoud en reinig ik de MySleeve?
De sleeve is volledig afwasbaar, zowel met handzeep als met water, maar ook in de afwasmachine (neem de magneet er zeker uit vooraleer hem in de afwasmachine te steken!). Het materiaal is zeer makkelijk in onderhoud!

Waarom is de MySleeve niet geschikt voor mensen met een pacemaker?
Magneten kunnen de werking van een pacemaker in zeer uitzonderlijke gevallen beïnvloeden. Gebruik daarom geen MySleeves in de buurt van personen met een pacemaker.

add Frustraties of oplossingen melden

Ik wil frustraties uit mijn dagdagelijks leven melden.
Super! Bedankt voor je bijdrage! Je kan deze kwijt via de knop “Meld je frustratie” op www.myaddon.be/contact
Ik wil ideeën voor een nieuw product geven.
Super! Bedankt voor je bijdrage! Je kan deze kwijt via de knop “Meld je frustratie” op www.myaddon.be/contact. Je kan de uitleg doen aan de hand van een contextschets en foto’s.
Ik wil suggesties voor het verbeteren van een bestaand product geven
Prima, we staan open om onze producten naar de toekomst toe te kunnen verbeteren! Fijn dat je ons hierbij wil helpen! Je lag de feedback naar [email protected] sturen. We volgen het van daar verder op.

Ik wil producten testen, nog voor ze op de markt zijn.
Prima, we verwelkomen graag nieuwe testpersonen, hetzij voor krukken, rolstoelen, rollators, wandelstokken of een combinatie ervan! Je kan je gegevens doorgeven via de knop “Word testpersoon” op www.myaddon.be/contact. Van zodra we testpersonen nodig hebben om onze nieuwste producten te testen, contacteren we jou!